เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ บริหารการผลิต, งาน Production/Manufacturing Production Management