เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ), งาน Production/Manufacturing Safety officer