เงื่อนไข : งาน ผู้บริหารระดับสูง, งาน Top Level Executive