เงื่อนไข : งาน ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, งาน Top Level Executive Top Level Executive