เงื่อนไข : งาน บัญชี การเงินและการบัญชี, งาน Accounting Finance&Accounting