เงื่อนไข : งาน บริการลูกค้า, งาน Customer Services