เงื่อนไข : งาน บริการลูกค้า สายการบิน, งาน Customer Services Airline