เงื่อนไข : งาน บริการลูกค้า บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, งาน Customer Services Call Center