เงื่อนไข : งาน บริการลูกค้า งานต้อนรับ, งาน Customer Services Reservation / Reception