เงื่อนไข : งาน บริการลูกค้า ขับรถ, งาน Customer Services Driver