เงื่อนไข : งาน ธุรการ แม่บ้าน, งาน Administration Maid