เงื่อนไข : งาน ทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์, งาน Human Resources Employee Relation