เงื่อนไข : งาน ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, งาน Technician Electrical/Electronic Technician