เงื่อนไข : งาน ช่างเทคนิค ช่างอื่นๆ, งาน Technician Other