เงื่อนไข : งาน ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง/ช่างกล, งาน Technician Maintenance/Mechanical Technician