เงื่อนไข : งาน ช่างเทคนิค ช่างคอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม, งาน Technician Computer/Telecommunication Technician