เงื่อนไข : งาน งานขาย งานสนับสนุนงานขาย, งาน Sales Sales Support