เงื่อนไข : งาน งานขาย งานวิศวกรขาย, งาน Sales Sales Engineer