เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายไอที, งาน Sales IT Sales