เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายเครื่องมือแพทย์, งาน Sales Medical Sales Equipment