เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายระหว่างประเทศ, งาน Sales International Sales