เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายยา, งาน Sales Medical Sale