เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายทางโทรศัพท์, งาน Sales Telemarketing