เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายทั่วไป, งาน Sales General Sale