เงื่อนไข : งาน งานขาย งานขายตรง, งาน Sales Direct Sales