เงื่อนไข : งาน งานขาย ขายปลีก/ขายส่ง/จัดจำหน่าย, งาน Sales Retail / Wholesale / Distribution