เงื่อนไข : งาน การเงิน โบรกเกอร์, งาน Finance Broker