เงื่อนไข : งาน การเงิน เร่งรัดหนี้สิน, งาน Finance Debt Collector