เงื่อนไข : งาน การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน, งาน Finance Finance Officer