เงื่อนไข : งาน การเงิน สินเชื่อ, งาน Finance Credit