เงื่อนไข : งาน การเงิน วิเคราะห์, งาน Finance Analyst