เงื่อนไข : งาน การเงิน ลงทุน, งาน Finance Investment