เงื่อนไข : งาน การเงิน พิจารณารับประกันภัย / Underwriter, งาน Finance Underwriter