เงื่อนไข : งาน การเงิน บริการลูกค้า, งาน Finance Customer Service