เงื่อนไข : งาน การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ, งาน Agricultural And Natural Resources