เงื่อนไข : งาน การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประมง, งาน Agricultural And Natural Resources Fishery