เงื่อนไข : งาน การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ นักวิชาการเกษตร, งาน Agricultural And Natural Resources Agricultural Specialist