เงื่อนไข : งาน การตลาด แบรนด์/ส่งเสริมการตลาด, งาน Marketing Brand/Promotion