เงื่อนไข : งาน การตลาด วิจัยและพัฒนา, งาน Marketing Research&Development