เงื่อนไข : งาน การตลาด การตลาดและการขาย, งาน Marketing Marketing and Sale