เงื่อนไข : งาน การค้าระหว่างประเทศ, งาน International Trade