เงื่อนไข : งาน การค้าระหว่างประเทศ วางแผนและพัฒนา, งาน International Trade Planning and Development