เงื่อนไข : งาน การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า/ส่งออก, งาน International Trade Import/Export