เงื่อนไข : งาน การคมนาคมขนส่ง คลังสินค้า, งาน Logistic/Transportation Warehouse