เงื่อนไข : งาน การคมนาคมขนส่ง คมนาคมขนส่ง‎, งาน Logistic/Transportation Transportation