เงื่อนไข : งาน กฎหมาย นักกฎหมาย/ที่ปรึกษา/ทนายความ, งาน Legal Lawyer/Counsellor/Attorney