เงื่อนไข : งาน นครราชสีมาและภาคอีสาน (อุบลราชธานี)