เงื่อนไข : งาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี)