เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)