เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)